NHỮNG NGƯỜI VỪA MUA

Danh Sách Thành Viên Vừa Mua Nick Tại CHOACC.VN

Thành viên: Nguyễn Quốc Tu đã mua tài khoản Liên Quân #2064 Đồng II, 7 Tướng, 1 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Nguyễn Văn Châu đã mua tài khoản Liên Quân #2400 B.Kim IV, 17 Tướng, 5 Skin với giá: 120.000đ


Thành viên: Văn Tân đã mua tài khoản Liên Quân #3366 Bạc II, 11 Tướng, 1 Skin với giá: 40.000đ


Thành viên: Huynh Chau đã mua tài khoản Liên Quân #582 Bạc II, 10 Tướng, 2 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Kim Cuong đã mua tài khoản Liên Quân #3238 Bạc I, 11 Tướng, 4 Skin với giá: 40.000đ


Thành viên: Ttnkin Ttn đã mua tài khoản Liên Quân #240 Bạc III, 18 Tướng, 3 Skin với giá: 120.000đ


Thành viên: Trần Nhật đã mua tài khoản Liên Quân #3222 Đồng III, 12 Tướng, 3 Skin với giá: 40.000đ


Thành viên: Phúc Nguyễn đã mua tài khoản Liên Quân #3562 Kim Cương IV, 38 Tướng, 16 Skin với giá: 1.500.000đ


Thành viên: Nguyễn Bảo đã mua tài khoản Liên Quân #1146 Bạc I, 12 Tướng, 1 Skin với giá: 40.000đ


Thành viên: Đăng Khoa đã mua tài khoản Liên Quân #3357 Đồng II, 7 Tướng, 1 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Huy Hoàng đã mua tài khoản Liên Quân #94 Bạc I, 8 Tướng, 1 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Huy Hoàng đã mua tài khoản Liên Quân #3571 Bạc II, 14 Tướng, 3 Skin với giá: 70.000đ


Thành viên: Shuyn Trường đã mua tài khoản Liên Quân #3348 Đồng II, 7 Tướng, 1 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Hai Dang Nguyen đã mua tài khoản Liên Quân #3268 Bạc I, 11 Tướng, 1 Skin với giá: 40.000đ


Thành viên: Duong Xuan Nam đã mua tài khoản Liên Quân #3442 Bạc I, 20 Tướng, 8 Skin với giá: 200.000đ


Thành viên: Linh Ngô đã mua tài khoản Liên Quân #3103 Vàng IV, 18 Tướng, 8 Skin với giá: 150.000đ


Thành viên: Trái Lê đã mua tài khoản Liên Quân #3413 Vàng V, 12 Tướng, 2 Skin với giá: 40.000đ


Thành viên: Trần Đức Thắn đã mua tài khoản Liên Quân #3526 B.Kim IV, 22 Tướng, 8 Skin với giá: 250.000đ


Thành viên: Thuy Oanh Le đã mua tài khoản Liên Quân #3088 Đồng III, 5 Tướng, 1 Skin với giá: 10.000đ


Thành viên: Thuận Nguyễn đã mua tài khoản Liên Quân #3507 Bạch Kim III, 29 Tướng, 16 Skin với giá: 450.000đ


Chat Với Admin